اعلان داوطلبی

IT_Director
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: پروژه یک نوع تیل دیزل ریاست شفاخانه تدریسی میوند بابت سال مالی 1402
ریاست شفاخانه تدریسی میوند پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه یک نوع تیل دیزل ریاست شفاخانه تدریسی میوند از  بابت سال مالی 1402 اشتراک کرده و نقل شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی از مدیریت تهیه و تدارکات ریاست شفاخانه تدریسی میوند در اوقات رسمی به‌دست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به شکل سربسته تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر، در شعبه آمریت مالی و اداری شفاخانه تدرسیی میوند برگزار می‌گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۹:۱۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۹:۵۴ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

Back to tenders