تدویر جلسه شورای اداری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

IT_Director
Sun, Aug 08 2021 3:13 PM
تدویر جلسه شورای اداری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

جلسه شورای اداری پوهنتون علوم طبی ابوعلی ابن‌سینا تحت ریاست محترم پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل معاون علمی پوهنتون امروز یکشنبه (17 اسد 1400) با اشتراک اعضای هیأت اداری پوهنتون برگزار گردید.

در این جلسه مطابق آجندا پیرامون موضوعات مختلف پوهنتون و مشکلات شفاخانه‌ها و کلینیک‌های تدریسی مربوطه بحث های همه جانبه صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

همچنان معاون علمی پوهنتون در قسمت مشکلات شفاخانه‌ها و کلینیک‌های تدریسی این پوهنتون به مسوولین مربوطه هدایت داد تا در جهت رفع آن اقدام جدی نمایند.