تدویر جلسه کمیته پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

IT_Director
Sat, Feb 01 2020 2:48 PM
تدویر جلسه

قبل از ظهر امروز شنبه(12 دلو 1398) جلسه کمیته پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا تحت ریاست محترم پوهاند دوکتور نجیب‌الله امرخیل معاون علمی پوهنتون با حضور اعضای این کمیته تدویر گردید.

در این جلسه، کمیته موظف پیرامون موضوعات و محتوای پلان استراتیژیک پنج‌ساله پوهنتون، نظرها و پیشنهادهای خویش را جهت بهبود آن ابراز نمودند.