اطلاعیه بورسیه  برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

IT_Director
بورسیه

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)، خبر داده است.

کاندیدان واجد شرایط می‌توانند معلومات این بورسیه را برای سال 2021/2022 از طریق ایمیل(Kabul@eda.admin.ch) دریافت نمایند. همچنان اوراق معلوماتی در این زمینه را از ضمیمه اطلاعیه دریافت کرده می توانید.

قابل ذکر است که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها، ضرب الاجل دریافت اسناد برای ثبت نام در بورسیه مذکور را قبل از تاریخ 10 سنبله 1399  تعیین نموده است.

بناً از آن‌عده اعضای محترم کادر علمی واجد شرایط این پوهنتون، با در نظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردند، الی تاریخ 8 سنبله 1399 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.

 

برای مشاهده اوراق معلوماتی و جزیات روی عناوین  ذیل کلیک نمایید

شماره عنوان 
1 Confidential Letter of Recommendation
2 Research Proposal
3 01_Guidelines4Applicants_2021_2022_e_
4 02_ESKAS_Application_Form_2020_2021_e.pdf
5 05_ESKAS_Application_Medical_Certificate_Form_2021-2022_e.pdf
6 06_ESKAS_Will_you_be_my_supervisor_v2020e
7 00_Notes_concerning_corona_virus_pandemic