لید لورۍ:

د طبي بشپړونکو علومو پوهنځي لید لورۍ دا دی چې د بشپړو پوهنیزو، روزنیزو او سمبالو فزیکی اړتیاوو درلودونکې و اوسي او کار آزمویلي، پوه، تکړه، مسول او مسلکی کدرونه د ماسټرۍ او دکتورا په کچه د طبي تکنالوژۍ او انستیزۍ په څانګو کې چې د اوسنۍ ټولنې ټولو ارزښتونو او غوښتنو ته ژمن وي په خپل جوړښت کې ولري. تر څو ځوان نسل ته د وړتیا ورکولو، پوهنیزې او روزنیزې ودې او دهغوئ د وړتیاوو د غوړولو سره مرسته وکړي تر څو زمونږ راتلونکي فارغ التحصیلان د اوسنۍ ټولنې دغوښتنو د ځوابولو جوګه و اوسي.

دنده:

د کابل د طبي علومو پوهنتون د طبي بشپړونکو علومو پوهنځي محصلینو ته د ځانګړې څانګی د پوهې رسونه چی د عملي معیارونو او متوازنی پوهې د لاس ته راوړنې پر بنسټ و لاړه وي چې د محصلینو د پوهنیز او مسلکي ودې لامل شي د طبي بشپړونکو علومو پوهنځۍ دنده جوړوي او په دې برخه کې خپله ونډه ادا کوي تر څو زمونږ راتلونکۍ نسل د لازمو و ړتیاوو او مهارتونو جوګه شي او د مسولیت د حس د ودې، وطن پالنې، رښتینوالۍ او د وروستنیو پرمختګونو او د بشري ټولنو د سالمو فکري لاسته راوړنو، د ټولو بشري حقوقو په پام کی نیولو او د هر دول تبعیض څخه د لرې والي پر بنسټ وروزل شي.

ارزښتونه

 • اکاډمیکه آزادي
 • د تقوا په پام کې نیولو لپاره ژمنتیا، رښتینوالي او په کړنو کې ړونتیا
 • په ټیم کې د پر وخت کار د ترسره کولو لپاره ژمنتیا
 • د نورو نظریاتو او مخالفو نظریاتو لپاره درناوۍ
 • په دنده کی برلاسي او ګډه مشرتیا
 • د هر دول ژبنیز، قومی، توکنیز، مذهبي، فکري او هان جندر په وړاندې د تبعیض نه منل
 • د مسولیت احساس

همدارنګه د طبي بشپړونکو علومو پوهنځۍ د ځوان نسل د روزنې لپاره پر لاندینیو معنوي ارزښتونو باوري ده:

 • مسلکی او کیفیت لرونکي
 • وړ او پوه
 • وطن پال
 • ژمن او رښتین
 • د نر او ښځې د حقوقو پیژندنه
 • د ژوند چاپیریال ساتنه
 • د همکاری احساس
 • د لاس کې لرونکو آسانتیاوو څخه ښه ګټه اخیستنه
 • د ښونې په ارزښت باندې باوري
 • مینه او ښه نیت
 • لوړ چلند او کرکتر
 • نظم او دسپلین لرونکي
 • په ځان باور
 • مبتکر او پلتونکي
 • وخت پیژندونکي