لپاره د لوړو زده کړو د وزارت د کارکوونکو ویب CMS د روزنې او په کابل کې د څلورو دولتي پوهنتونونو

Date
19 وری, 1396 to 23 وری, 1396
Time
05:00 ق.ظ19
Event Type
Training
Location
دلوړو زده کړو وزارت
Description

لپاره د لوړو زده کړو د وزارت د کارکوونکو ویب CMS د روزنې او په کابل کې د څلورو دولتي پوهنتونونو

  1. معرفی CMS

  2. مقایسه بین CMS های مشهور