بازدید محترمه پوهنمل دیپلوم انجنیر شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی از پروژه‌های در حال کار پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

08 Jul, 2019

قبل از ظهر امروز(سه‌شنبه، 17 سرطان 1398) محترمه پوهنمل دیپلوم انجنیر شکریه جمال، رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی از جریان کار دو پروژه «ساخت مرکز تکنالوژی معلوماتی» و «پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای استدیوی ثبت» پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بازدید به عمل آ

برنامه اعطای سند اعتباردهی ملی برای پوهنتون‌های اعتباردهی‌شده پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، رسماً سند اعتباردهی ملی خویش را کسب نمود

08 Jul, 2019

این برنامه که امروز(یک شنبه16 سرطان 1398) از طرف ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در تالار کنفرانس‌های وزارت تحصیلات عالی تدویر گردیده بود، جلالت‌مآب محترم پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان، محترم دکتر اح

معرفی سیستم الکترونیکی مدیریت تحصیلات عالی HEMIS: Higher Education Management Information System

06 Jul, 2019

امروز شنبه مورخ (۱۵ سرطان ۱۳۹۸) معرفی سیستم الکترونیکی مدیریت تحصیلات عالی که از طرف ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی در این پوهنتون تدویر گردیده بود، محترم پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امور محصلان، رییس های محترم پوهنحی ها و کارمندان بخش تدریسی این پوهنتون اشتراک ورزیده بود

آغاز امتحانات سمستر اول سال تحصیلی 1398

29 Jun, 2019

 امروز شنبه مورخ 8 سرطان 1398 امتحانات سمستر اول سال تحصیلی 1398 در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا آغاز گردید.

Pages