تدویر «کورس آموزشی 10 روزه‌ تنظیم خانواده» در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

04 Nov, 2019

این کورس که قبل از ظهر روزشنبه(11 عقرب 1398) در ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا تدویر گردید، محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون، محترم پوهاند دوکتور نجیب‌الله امرخیل معاون علمی، محترم پوهاند دوکتور محمد فرید برنایار رییس انکشاف تحصیلات طبی، محترمه پوهند

تدویر «کنفرانس زنجیره‌ای اساسات اندودانتکس» در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

04 Nov, 2019

این کنفرانس که به تاریخ 11 عقرب 1398 در تالار بزرگ ابوعلی ابن‌سینای این پوهنتون با حضور هیات محترم رهبری، استادان و محصلان تدویر گردید، در ابتدا محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

تدویر «ورکشاپ قانون اجراآت اداری» در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

30 Oct, 2019

آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به همکاری ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ورکشاپ آموزشی شش روزه «قانون اجراآت اداری» را برای 25 تن از کارمندان این پوهنتون تدویر نمود.

آمر امور استادان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا معرفی شد

22 Oct, 2019

محترم پوهنیار شفیع‌الله روغمل استاد دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا طی مراسمی روز دوشنبه (29 سنبله 1398)، از طرف محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس و هیات رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به حیث آمر امور استادان این پوهنتون معرفی و رسماً کارش را آغاز ن

Pages