گزارش سفر هیئت پوهنتون علوم طبی کابل به فرانسه

21 Jan, 2018

 هیئت پوهنتون علوم طبی کابل شامل پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، پوهاند دکتور محمود گل کوهدامنی سرپرست ریاست انستیتوت قلبی پوهنتون علوم طبی کابل، پوهنوال دکتور شایق ندیمی رئیس سابق و جراح قلب در انستیتوت قلبی پوهنتون علوم طبی کابل، پوهندوی دکتور عبدالصمد عمر تنظیم کننده همکاری های پوهنتون علوم طبی کابل با فرانسه، به منظور ملاقات با مسئولین پوهنتون Auvergne شهر ClermontFerrand– شفاخانه کادری Clermont Ferrand فرانسه و امضای موافقتنامه بین دو پوهنتون به تاریخ 18 دسمبر 2017 مطابق 28 قوس 1396 عازم فرانسه گردید.

طی  این سفر هیئت پوهنتون علوم طبی کابل با  رهبری پوهنتون Auvergne شهر Clermont Ferrand و شفاخانه کادری Clermont Ferrand ملاقات نمود. هیئت فرانسوی شامل پروفیسور Mathias Benard رئیس پوهنتون Auvergne، آقای DedierHoltgen دایرکتر عمومی شفاخانه کادری Clermont Auvergne، پروفیسور Pierre Clavelou مسئول علمی رشته طب و و رشته های Paramedical پوهنتون Clermont Auvergne، شف دیپارتمنت یورولوژی شفاخانه کادری Clermont Ferrand،  مسئولین روابط بین المللی پروفیسور   Vincent Sapin، پروفیسور   Anne Garrait Bourrier و یکتعداد اعضای دیگر بخش ارتباطات بین المللی پوهنتون Auvergne بود.

در جریان ملاقات پروفیسور ظریف رئیس پوهنتون علوم بی کابل در بیانیه شان ضمن یاد آوری از سوابق طولانی همکاری و حمایت جمهوری فرانسه از شروع تآسیس پوهنخی طب کابل تا الحال از آن کشور تشکر بعمل آورده بر اهمیت دوام و تقویت همکاری های اکادمیک، علمی و فرهنگی میان دو کشور تآکید نمود. در مقابل پروفیسور Mathias Bernard نیز در مورد اهمیت برقراری و دوام همکاری های میان پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون Auvergne Clermont و موثریت آن در بهبود ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان و انکشاف بیشتر روابط بین دو ملت صحبت نموده آمادگی پوهنتون شان را در حمایه از پوهنتون علوم طبی کابل و در تربیه کادر های علمی، مسلکی پوهنتون علوم طبی و موسسات مربوط آن تعهد شان را ابراز نمود.

موافقتنامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل- شفاخانه تحقیقات قلبی و پوهنتون Auvergne- شفاخانه کادری Clermont Ferrand فرانسه به تاریخ 20 دسمبر 2017 مطابق 30 قوس 1396 برای مدت پنجسال امضاء گردید. در ضمن این سفر علاوتاً هیئت پوهنتون علوم طبی کابل از بخش های مختلف پوهنتون Auvergne Clermont  و شفاخانه کادری Clermont Ferrand بازدید بعمل آورد.