نمایشگاه کتاب به‌مناسبت هفته کتاب‌خوانی و معرفی کمیته‌های محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

16 May, 2019

این نمایشگاه که به تاریخ 24 ثور سال جاری از طرف دفتر Students Government Association(SGA) با هماهنگی آمریت انسجام امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا تدویر گردیده بود، در آن محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون، احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان، استادان و محصلان اشتراک نموده بودند.

محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی، حضور اشتراک‌کنندگان در این نمایشگاه را خیر مقدم عرض نموده، ابراز داشت: «پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا افتخار دارد که چنین نمایشگاه را به‌منظور ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی بین محصلان این پوهنتون تدویر نموده‌است.» ایشان هم‌چنان در رابطه به دفتر (SGA) این پوهنتون و کمیته‌های آن را که در چوکات این دفتر برای محصلان این پوهنتون ایجاد شده‌است، یک گام مثبت و موثر تلقی نموده و از اعضای (SGA) و کمیته‌های شان توقع نمود تا با شوق و علاقه، انگیزه‌‌ی قوی و پشت‌کار فعالیت نمایند.

سپس، محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان صحبت نموده گفت: «امروز بسیار جای خوشی است که پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا با ابتکار دفتر (SGA) اولین نمایشگاه کتاب را در این پوهنتون برگزار می‌نماید.» معاون امور محصلان فرهنگ مطالعه را در بین جوانان و محصلان یک نیاز مبرم دانسته، تاکید نمود: «ما باید فرهنگ کتاب‌خوانی را در بین محصلان خویش ترویج نموده و آن را زنده نگه‌داریم.» ایشان هم‌چنان، ایجاد دفتر (SGA) پوهنتون را یکی از اهداف اساسی معاونیت امور محصلان عنوان نموده، گفت که امروز خوشبختانه به آن هدف خود رسیدیم.

پس از افتتاح نمایشگاه، محترم معاون علمی و سرپرست پوهنتون و معاون امور محصلان از این نمایشگاه و کمیته‌های محصلان بازدید به‌عمل آوردند.

نمایشگاه کتاب که برای نخستین‌بار در این پوهنتون به‌مناسبت هفته‌ کتاب‌خوانی تدویر گردیده‌است، شش انتشارات در آن اشتراک نموده و به مدت سه روز از تاریخ 24 الی 26 ثور سال جاری ادامه دارد.