ملاقات رییس پوهنتون علوم طبی کابل با Nick Boenisch کارشناس ارشد اتحادیه اروپا

01 Feb, 2019

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل به سلسله ملاقات‌های شان، قبل از ظهر روز دوشنبه 8 دلو 1397 با آقای Nick Boenisch کارشناس ارشد اتحادیه اروپا و محترم سید عسکر موسوی مدیر پروژه کانسل‌سانته اتحادیه اروپا ملاقات نمودند. در این ملاقات که استادان محترم پوهنحی صحت‌ عامه پوهنتون علوم طبی کابل نیز حضور داشتند، پیرامون فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پروژه تغذی(برنامه‌های ماستری و دکتورای استادان پوهنحی صحت عامه، کاریکولم، لابراتوار و وسایل طبی( دیپارتمنت تغذی صحبت‌های همه جانبه صورت گرفت. آقای Nick Boenisch از پیشرفت‌ها و فعالیت‌های پروژه تغذی اظهار قدردانی و حمایت نموده، در قسمت پروژه‌های این دیپارتمنت وعده همکاری سپردند.