ملاقات رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با هیئت آژانس انرژی اتمی جهان

12 Mar, 2019

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل به سلسله ملاقات‌های شان، امروز قبل از ظهر شنبه مورخ 18/12/1397 با پروفیسور رضاء پایدار هیئت انرژی اتمی جهان ملاقات نمودند.

در این ملاقات که استاتید دیپارتمنت رادیولوژی نیز حضور داشتند، پیرامون برنامه ماستری Medical Physics و همکاری در تقویت بخشیدن دیپارتمنت رادیولوژی صحبت های همه جانبه نمودند، در این ملاقات روی استندرد سازی، ظرفیت سازی، برنامه ریزی ورکشاپ ها، فیلوشیپ های کوتاه مدت و نصب سیستم ها و دستگاه های پیشرفته در دیپارتمنت رادیولوژی پوهنتون علوم طبی کابل نیز بحث صورت گرفت که آقای پایدار در قسمت عملی شدن پروژه های متذکره وعده همکاری سپردند.