محفل معرفی پوهنتون به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1398 و افتتاح دفتر(SGA) پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا»

14 Apr, 2019

روز پنج‌شنبه مورخ 22/1/1398 محفل معرفی پوهنتون به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1398 و افتتاح دفتر (SGA) پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» با اشتراک پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست ریاست پوهنتون، پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان، پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف استاد دیپارتمنت داخله قلبی هضمی وعایی و رییس پیشین پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»، هیات رهبری، کارمندان و محصلان در تالار ابوعلی ابن‌سینای پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» تدویر گردید.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردیده، در ابتدا محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» در رابطه به تاریخچه این پوهنتون طور فشرده معلومات ارایه نموده و سپس فعالیت‌ها و دست‌آوردهای پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» را برای محصلان تشریح نمود. سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا»، ایجاد دفتر (SGA) را جهت پیشبرد برنامه‌ها برای محصلان این پوهنتون و نیز هماهنگی هرچه بهتر آنان یک گام مثبت و موثر دانسته  و وعده‌ی هرنوع همکاری را از طرف ریاست پوهنتون با این دفتر سپرد.

بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف استاد دیپارتمنت داخله قلبی هضمی وعایی و رییس پیشین این پوهنتون در مورد دست‌آوردهای اخیر، پروژه‌های در حال کار، زیربناها و توامیت‌های پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» صحبت نموده و برای اشتراک‌کنندگان معلومات مفصل ارایه نمود. همچنان ایشان دفتر (SGA) را که با تلاش و ابتکار معاون امور محصلان در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» ایجاد گردیده‌ است، یک اقدام نیک تلقی نموده و این دفتر را جهت رشد و حل مشکلات محصلان موثر و مفید دانست.

در این محفل، محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان پوهنتون، اعضای هیات رهبری، ساختار تشکیلاتی، دیدگاه، رسالت، ارزش‌ها و اهداف پوهنتون و معاونیت امور محصلان را طی پرزنتیشن برای محصلان به معرفی گرفته و دفتر (SGA) را در پوهنتون علوم طبی کابل جهت بلندبردن کیفیت دروس محصلان مفید و مهم دانست. معاون امور محصلان از محصلان توقع برد تا از این دفتر استفاده‌ی خوب و موثر نمایند.

همچنان محترم سید فصیح‌الله سادات محصل پوهنحی طب این پوهنتون و رییس انتصابی (SGA) در رابطه به ساختار، اهداف و اعضای این دفتر، طی پرزنتیشن توضیحات و معلومات خویش را با اشتراک‌کنندگان شریک نمود.

در اخیر محفل، تصدیق جواز دفتر اتحادیه محصلان (SGA) توسط هیات رهبری پوهنتون به مسوولان دفتر متذکره تفویض گردید.

(SGA) در اواخر سال 1397 توسط دوکتور بطول هاشمی و دوکتور احمدرشاد پاینده فارغ‌التحصیلان این پوهنتون، در چوکات معاونیت امور محصلان جهت انسجام فعالیت‌های محصلان پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» ایجاد گردید. این دفتر دارای پنج عضو بوده که سید فصیح‌الله سادات منحیث رییس این دفتر، مشعل اعظمی معاون، فرادیس احمدی نژاد سکرتر، مروه قریشی نماینده قشر اناث در لیلیه و رامین رحیمی نماینده قشر ذکور در لیلیه می‌باشند. این دفتر اکنون دارای چهار کلپ فعال می‌باشد.