محفل تودیعی محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل « ابوعلی ابن سینا»

08 Apr, 2019

امروز دوشنبه مورخ 19/1/1398 محفل تودیعی و ارج گذاری به پاس خدمات دوره کاری محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف در تالار ابوعلی ابن سینا پوهنتون علوم طبی کابل با اشتراک اساتید، کارمندان و محصلان تجلیل به عمل آمد.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردیده، در ابتدا محترم پوهاند دوکتورشیرین آقا ظریف از کارکردها و دست آوردهای که در زمان ماموریت کاری اش بحیث رئیس این نهاد اکادمیک در  عرصه های مختلف انجام شده بود ارایه نمود. در ضمن ایشان از همکاری های بی دریغ هیآت رهبری، اساتید، پرسونل مسلکی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا» که امور و وظایف شانرا به خوبی انجام داده اند اظهار قدر دانی و تشکر نمود.

در این محفل محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون، محترم پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امور محصلان، محترم پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل شف دیپارتمنت جراحی، محترم پوهاند دوکتور احسان الله عالمی، محترم پوهاند دوکتور محمود گل کوهدامنی و محترم پوهندوی دوکتور لطف الله آریاپور به نمایندگی از استادان واشتراک کنندگان صحبت نموده از خلق نیکو، صبر و شکیبایی و تلاش های خستگی ناپذیر محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف در طول دوره کاری شان به نیکی یاد کرده و از کارکردها و دست آوردهای ایشان اظهار خرسندی نمودند.

در ختم محفل به پاس زحمات محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف تقدیر نامه ها و تحایف که از طرف هیآت رهبری و منسوبین پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا» در نظر گرفته شده بود برای ایشان اهدا گردید.