محفل تجلیل از کسب سند اعتبار بخشی 22/7/1397

15 Oct, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز سپس محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته، پیرامون موضوع صحبت مبسوط نموده گفتند، تضمین کیفیت یا Quality Assurance نظارت و ارزیابی منظم و برنامه ریزی شده از جنبه های گوناگون یک پروژه ویا سیستم میباشد که رعایت حد اقل استندرد های کیفیت را به حد اکثر میرساند. ایشان علاوه نمودند، پوهنتون علوم طبی کابل منحیث اولین کانون علمی طبی در سطح کشور از بدو تاسیس الی اکنون برای رسیدن به اهداف، تطبیق و انکشاف استندرد ها در عرصه های گوناگون اداری، تدریسی و اکادمیک تمرکز جدی داشته تا بتواند جوابگوی نیازمندی ها در سطح کشور بوده باشد و بتواند در آینده ها حد اقل در سطوح مختلف اکادمیک با کشور های همسایه رقابت سالم نماید. همچنان طی صحبت شان از نهاد های که در زمینه با پوهنتون علوم طبی کابل در عرصه های جداگانه اکادمیک و سایر بخش همکاری نموده اند ابراز امتنان نمودند و از تمام منسوبین پوهنتون علوم طبی کابل که در قسمت (کسب سند Accreditation ) از نگاه اکادمیک، تدریسی واداری سعی و تلاش نمودند و دست آورد خوبی به این نهاد به ارمغان آوردند ابراز قدر دانی نموده و تداوم چنین تلاش ها در آینده نیز توقع بردند. متعاقباً جلالتمآب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی طی سخنان شان مهمانان را خیر مقدم گفته دریافت سند اعتبار دهی تضمین کیفیت را به رهبری، اساتید، کارمندان و محصلان پوهنتون علوم طبی کابل تبریگ گفته آنرا یک دست آورد عظیم پنداشتند. در قسمت از سخنان شان تاکید ورزیدند ارتقاء ظرفیت استادان، کارمندان، تحقیقات، نشرات و لابراتوار ها در اولویت های کاری وزارت تحصیلات عالی قرار داشته و در تقویه و پشتیبانی آنها وزارت تحصیلات عالی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید، پوهنتون علوم طبی کابل در سطح کشور یکی از نهاد های نهایت علمی و با اعتبار کشور پنداشته از پیشرفت ها و دست آورد های علمی طبی در سرویس امراض قلبی و کار پروژه سرطان نیز یاد آوری و قدردانی نمودند. همچنان در محفل  محترم معین علمی وزارت تحصیلات عالی، رئیسه شورای طبی افغانستان و سرپرست بنیاد مجادله علیه سرطان،  رئیس عمومی انسجام امور اکادمیک، پیرامون موضوع صحبت نمودند. در ختم محفل تقدیر نامه و سرتیفکیت به رهبری پوهنتون علوم طبی کابل، آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون، پرسونل ریاست عمومی تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی وروئسای اسبق آن نهاد اهدا گردید.