عیادت معین علمی و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید اضحی

21 Aug, 2018

محترم پوهنمل انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی  همراه با محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل وهیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز حضور داشتند، روز اول عید سعید اضحی از شفاخانه های کادری علی آباد، میوند و شهرارا دیدن نمودند.

همچنان در جریان دیدار شان از شفاخانه های کادری فوق الذکر با دوکتوران موظف و مریضان داخل بستر عید مبارکی نموده و از توجه پرسونل شفاخانه ها جهت عرضه خدمات صحی به مریضان قدردانی كرده و آنها را هر چه بیشتر در راه خدمت به مریضان نیازمند تشویق نموده و از زحمات شان قدردانی نمودند.

همچنان هیآت رهبری وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون علوم طبی یک مقدار پول نقد را نیز به عنوان عیدی به مریضان و پرسونل شفاخانه ها  توزیع کردند .