عملیات های PDA در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل

11 قوس, 1396

 به سلسله عملیات های قبلی مریضان به نام های بی بی آمنه، بی بی زهرا و بی بی ثنا دارای سنین پنج ساله، یک ونیم ساله و یک ساله  که از ناحیه سرفه، انتانات، طرق تنفسی مکرر و نا آرامی شبانه رنج میبردند از مدت تحت تعقیب و تداوی در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل قرار داشت، در ختم معاینات که از طرف تیم متخصصین داخله واستادان پوهنتون علوم طبی کابل وتیم جراحی استادان قلبی انستیتوت امراض قلبی صورت گرفت، مریضان کاندید بعد از ایکوکاردیوگرافی، CHD نوع PDA  تشخیص و عملیات جراحی بدون اختلاط موفقانه سپری شد  که الحمدالله وضعیت مریضان قناعت بخش پنداشته شد رهبری پوهنتون علوم طبی کابل اجرای موفقانه عملیات ها را یک رویداد مهم در سطح کشور تلقی نموده زحمات استادان را قابل قدر می پندارد