تریننگ‌ روم پوهنتون علوم طبی کابل به‌ نام «اتاق کنفرانس پوهاند دوکتور سید عبدالقادر بها» مسمی گردید

16 Jan, 2019

به پاس خدمات علمی پوهاند دکتور سید عبدالقادر بها، تریننگ‌ روم پوهنتون علوم طبی کابل به‌ نام «اتاق کنفرانس پوهاند دوکتور سید عبدالقادر بها» مسمی گردید.

موصوف در سال 1325هجری شمسی شامل پوهنحی طب کابل گردید، در سال 1332 هجری شمسی به حیث داکتر اسیستانت در شفاخانه تدریسی علی آباد آغاز به کار کرد، در سال 1335 هجری شمسی به حیث استاد در دیپارتمنت اناتومی تقرر حاصل نموده و طی سالیان متمادی منحیث شف دیپارتمنت اناتومی وظایف محوله را پیش برده اند.

ایشان بحیث رئیس پوهنتون کابل، مشاور صدراعظم در امور اجتماعی و نهمین رئیس پوهنحی طب ننگرهار ایفای وظیفه نموده است،آثار و تالیفات متعددی در مورد اناتومی، فزیولوژی، اطلس های اناتومی، امبریولوژی و سیستم عصبی از وی بجا مانده است.

استاد گرانقدرعضویت نشریه تحقیقاتی انجمن بین المللی اناتومی شهر لایدن کشور هالند، عضویت نشریه تحقیقاتی اناتومیست های فرانسوی زبان سویس و عضویت نشریه تحقیقاتی قشر دماغ کانگرس اناتومی امرتسر کشور هند را دارا بوده اند.

پوهنتون علوم طبی کابل خدمات ارزشمند این شخصیت برازنده علمی را ارج نهاده اتاق تریننگ پوهنتون را به اسم وی مسمی می نماید.