تدویر میز گرد راهکار های عملی وتطبیق پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت زنان در پوهنتون علوم طبی کابل

10 Dec, 2018

محفل با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز بعداً محترمه مسعوده کروخی نماینده پارلمان و معاون کمیسیون زنان حقوق بشر و جامعه مدنی پیرامون موضوع صحبت مفصل نموده گفتند، منحیث یک فرد جامعه و به نمایندگی از زنان و نماینده پارلمان در رابطه به موضوع با مسئولین امورجامعه مدنی در پارلمان و ملاقات با رئیس جمهور و ریاست اجرائیه موضوع را به شکل جدی مطرح نمودیم.

بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نموده گفتند، جای بسا خوشی است که در شرایط کنونی کشور علیه مشکلات فوق کار آغاز گردیده و عملاً جریان دارد. ایشان افزودند، این پروگرام 25 سال قبل از شهر ماسوچوست کشور امریکا آغاز گردید و در جامعه ما که مرد سالاری هنوز هم حاکم است چنین مسایل اکثراً پدیدار میگردد، علاوه نمودند در جوامع عقب مانده مثل افغانستان که سطح فرهنگ در حداقل قرار دارد آزار و اذیت علیه زنان در بخش های گوناگون بوجود می آید. همچنان گفتند، پوهنتون علوم طبی کابل ورهبری پوهنتون مسئله آزار و اذیت را نهایت جدی گرفته و به شکل دوامدار از آن چه در ساحه تحصیل و چه در ساحه امور اداری جدی مراقبت خواهند نمود.

همچنان استاد شهلا فرید استاد پوهنتون کابل و مشاور شورای صلح ریاست اجرائیه و تعداد از اساتید پوهنتون ها و مسئولین بخش های مربوطه نیز پیرامون موضوع صحبت نموده، دیدگاه ها و نظریات خویش را ابراز نمودند.