تدویر سومین کنفرانس ملی سالانه علمی و تحقیقی و افتتاح مرکز آزمون مشاهدوی کلینیکی و لابراتوار ارتقای مهارت‌های طبی در پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»

28 Jan, 2019

سومین کنفرانس ملی سالانه علمی و تحقیقی پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ 2/11/1397 با اشتراک محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، رییس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل، هیات محترم رهبری پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»، معاونان محترم پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، استادان و سایر نهادهای ذیربط در اتاق کنفرانس‌های علمی پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافت.

رییس پوهنتون علوم طبی کابل، حضور مهمانان را در این کنفرانس خوش‌آمدید گفته، پیرامون موضوع ابراز داشت: «تحقیق یک امر اصلی در پوهنتون‌ها می‌باشد، زیرا توسعه، انکشاف و انعکاس یک مساله بدون تحقیق ناممکن است و ما در این راستا تلاش‌های زیادی نموده‌ایم و مصمم استیم تا گام‌های مثبت و قوی برداریم تا جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان پیدا نماییم». ایشان همچنان بر تغییر پالیسی‌ها و شیوه‌های تحقیق در علوم طبی اشاره نموده بیان داشت: «ایجاب می‌نماید تا تغییرات در پالیسی‌ها و شیوه‌های تحقیقات به وجود آید و نظارت قوی بالای تحقیقات صورت گیرد». متعاقباً محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این کنفرانس، ابراز داشت: «راه اندازی کنفرانس تحقیقاتی برای ترویج علم و ایجاد انگیزه برای کار در عرصه تحقیقات طبی یک گام مثبت و ارزنده است». ایشان علاوه نمودند: «نقش رهبری پوهنتون‌ها در کشور، جهت تغییر ذهنیت مثبت در جامعه و رقم‌زدن یک انقلاب علمی، فکری، فرهنگی و اجتماعی که منجر به شگوفایی و سبزاندیشی در میهن ما گردد، به مراتب برجسته و غیرقابل انکار است. پوهنتون علوم طبی کابل به حیث یگانه نهاد علمی- طبی مسوولیت سنگین دارد تا در راستای ترویج ارزش‌های علمی و تحقیقات مبتنی برنتایج علمی بیشتر از بیش کار نماید». همچنان محترم پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی در این کنفرانس پیرامون جایگاه و ارزش تحقیق صحبت نموده، دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهادات خویش را جهت رشد و پیشرفت آن در نهادهای تحصیلی ارایه نمود.

در بخش دوم این کنفرانس، استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل، تحقیقات خویش را ارایه نموده و به سوالات اشتراک‌کنندگان پاسخ دادند. در اخیر، برای استادانی که در راستای تحقیق کار و‌ تلاش نموده‌اند، تصدیق‌نامه‌ و تحایف اهدا گردید. کنفرانس ملی علمی و تحقیقی سالانه پوهنتون علوم طبی کابل، سال یک‌بار پیرامون موضوعات مهم طبی تدویر می‌یابد.

همچنان به اثر سعی و تلاش پوهنتون علوم طبی کابل، مرکز آزمون مشاهدوی کلینیکی و لابراتوار ارتقای مهارت‌های طبی OSCE Station)و (Skill Lab که در این اواخر در چوکات ریاست انکشاف تحصیلات طبی ایجاد گردیده است، توسط محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل افتتاح و به بهره‌بردای سپرده شد. این مرکز در جهت ارتقای دانش عملی محصلان و دوکتوران جوان نهایت موثر و مفید بوده و یکی از دست‌آوردهای مهم علمی این پوهنتون شمرده می‌شود.