تجلیل از هفتاد و هشتمین دور فراغت محصلین پوهنحی طب و بیست و نهمین دور فراغت پوهنحی ستوماتولوژی در پوهنتون علوم طبی کابل

02 May, 2018

محفل با تلاوت آیات قرآن مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل سخنان خویش را با خیر مقدم مهمانان آغاز و فراغت دوکتوران جوان را به خود شان و اعضای محترم فامیل شان تبریک گفتند.

محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صحبت شان اشاره نموده فرمودند، نهایت مسرورم که در این مقطع زمانی یکبار دیگر تعداد از جوانان با دانش و دوکتوران جوان تقدیم جامعه میگردند.

از آنها توقع نمودند کسب مدرک فراغت طبی را بسنده نپنداشته در بلند بردن سطح دانش طبی و مسلکی خویش تحقیق و ریسرج نموده از تمام امکانات دست داشته استفاده و در ساحه عملی و عرضۀ خدمات بهتر صحی به نیاز مندان کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده در هر لحظۀ زندگی خداوند را حاضر و ناظر احوال خود دانسته مقدس بودن مسلک طبی را با همه جوانب دینی، شرعی و اخلاق طبابت در نظر داشته باشند

بعداً محترم دوکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده اشاره نمودند که مریضان دوکتوران را امید صحت و زندگی خویش پنداشته چشم براه شفقت و عرضۀ خدمات بهتر صحی آنها برای خویش میباشند.

سپس محترم تورن جنرال غلام بهاوالدین نجرابی معاون وزارت دفاع ملی در امور صحی فراغت دوکتوران جوان را تبریک گفته و در عرضۀ خدمات صحی با کیفیت و بهتر برای نیازمندان موفقیت های هرچه بیشتر شانرا استدعا نمودند.

در محفل که بدین مناسبت تدویر یافته بود تعداد از وکلای محترم ولسی جرگه، هیآت رهبری پوهنتون علوم طبی ، اساتید و وسایر مهمانان که دعوت گردیده بودند اشتراک داشتند.

قابل ذکر است در این دور به تعداد 183 تن از پوهنحی طب و84 تن از پوهنحی ستوماتولوژی فارغ گردیده اند.

در ختم محفل دیپلوم های دوکتوران فارغ التحصیل توسط رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، معین وزارت دفاع ملی در امور صحی و رهبری پوهنتون طبی به ایشان اهدا گردید.