برنامه تسلیخ به‌زودی در پوهنتون علوم طبی کابل «ابوعلی ابن‌سینا» آغاز می‌شود

17 Apr, 2019

محترم پوهنیار دوکتور صنیع‌الله زلمی آمر/شفِ دیپارتمنت اناتومی پوهنحی طب پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» که جهت آموزش دو ماهه «تثبیت و تسلیخ» از تاریخ 31 جنوری الی 1 اپریل 2019 به پوهنتون لایدن کشور هالند اعزام گردیده بود، بعد از تکمیل‌نمودن این دوره آموزشی، سندSenior Medical dissector را به‌دست آورده که این دست‌آورد خوبی برای استاد موصوف و پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» می‌باشد. قابل یادآوری است که پروگرام تسلیخ به‌زودی در پوهنتون علوم طبی کابل «ابوعلی ابن‌سینا» توسط این استاد محترم آغاز خواهد شد.