بازدید هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) از پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه تدریسی علی آباد

14 May, 2018

پوهنتون علوم طبی کابل در سالیان متمادی کوشیده تا خدمات استاندرد صحی را برای هموطنان عزیز عرضه نماید که پروژه مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی در ساحه شفاخانه تدریسی علی آباد از جمله چنین تعهدات پوهنتون علوم طبی کابل می باشد. جهت بررسی از پیشرفت کارهای ساخت و ساز مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی همراه با بررسی وضعیت تحفظ شعاعی در دیپارتمنت رادیولوژی شفاخانه تدریسی علی آباد هیات های جداگانه از آژانس بین المللی انرژی اتومی و سازمان صحی جهان به تاریخ های 12، 18 و 19 ماه ثور سال جاری(1397) از پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه تدریسی علی آباد بازدید نمودند.

در ابتدا هیات با رهبری پوهنتون طبی کابل و ریاست شفاخانه تدریسی علی آباد نشست های داشته  تا از اوضاع فعلی در خصوص پروژه معلومات حاصل نمایند که ارایه معلومات دقیق و همه جانبه پوهنتون علوم طبی کابل اطمینان هیات را جلب نموده و در اخیر مسوول تخنیکی پروژه جناب محترم  مسعود ملک از پیشرفت های مثمر در پوهنتون علوم طبی کابل و بخصوص در زمینه پروژه ابراز خرسندی نموده و وعده سپرد که تا زمان بهره برداری پروژه با پوهنتون علوم طبی کابل همکار باقی خواهد ماند.

در اخیر رهبری پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه تدریسی علی آباد از هیات مذکور قدردانی به عمل آوردند، و تحایف را نیز به آنها اهدا نمودند.