بازدید معاون امور محصلان از صنف‌های لکچر پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

08 May, 2019

محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا که آمر امور محصلان و اعضای رهبری (SGA) وی را همراهی می‌کردند، از صنف‌های لکچر پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بازدید به‌عمل آوردند. در این بازدید همچنان در رابطه به اهداف، برنامه‌ها، تشکیل و چگونگی اخذ عضویت در کلپ‌های (SGA) توسط معاون و آمر امور محصلان این پوهنتون و رییس (SGA) معلومات ارایه داده شد. برعلاوه، معاون امور محصلان در مورد چگونگی ثبت‌نام برنامه‌ی آموزش الکترونیکی(E- Learning) کمپنی Lecturio کشور آلمان که مسوولیت پیشبرد آن به دفتر (SGA) سپرده شده‌‌است، توضیحات ارایه نموده و از تمام محصلان تقاضا نمود تا با ثبت‌نام در این برنامه، از لکچرهای استادان و متخصصان کشور آلمان جهت پیشبرد درس‌های خویش استفاده نموده و در صورت داشتن هرنوع پیشنهادها و مشکل‌ها در این باره، آن را با دفتر (SGA) شریک سازند.