بازدید محترمه پوهنمل دیپلوم انجنیر شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی از پروژه‌های در حال کار پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

08 Jul, 2019

قبل از ظهر امروز(سه‌شنبه، 17 سرطان 1398) محترمه پوهنمل دیپلوم انجنیر شکریه جمال، رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی از جریان کار دو پروژه «ساخت مرکز تکنالوژی معلوماتی» و «پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای استدیوی ثبت» پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا ایشان را همراهی می‌کرد، رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی پس از بازدید و نظارت پیشرفت کار پروژه‌های متذکره، ابراز خرسندی نموده و پیرامون هرچه بهتر و تسریع کار این پروژه‌ها برای شرکت‌های تطبیق‌کننده هدایات لازم ارایه نمود.