امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» و ریاست خدمات طبی عدلی

31 Mar, 2019

روز چهار شنبه مورخ 7/1/1398 پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» تفاهمنامه‌ همکاری را به منظور بهبود روند تحقیقات علمی صحی و تربیه کارمندان صحی مطابق معیارات تحصیلی پذیرفته شده و عرضه خدمات صحی با کیفیت برای مردم افغانستان، با ریاست محترم خدمات طب عدلی امضاء کرد. این تفاهم نامه که در دفتر جلسات مقام ریاست به امضاء رسید، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»، محترم دوکتور فرید الله رحیق رئیس خدمات طب عدلی، محترم پوهاند دوکتور احسان الله عالمی و محترم پوهاند دوکتور محمد رفیع رحمانی حضور داشتند.