از تلاش‌های هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در رفع معضل استادان پوهیالی دارای اسناد MD و DMD تقدیر به عمل آمد

16 Feb, 2019

    استادان جوان پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» روز سه شنبه 16 دلو سال جاری، طی محفلی از تلاش‌های هیات رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون محترم علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» در جهت رفع معضل استادانِ پوهیالی دارای اسناد MD و DMD تقدیر به‌عمل آوردند. این محفل که در سالون کنفرانس‌های علمی پوهنتون علوم طبی کابل تدویر گردیده بود، جلالت‌مآب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی، رییس عمومی انسجام امور اکادمیک، هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»، هیات رهبری پوهنتون علوم طبی کابل و استادان پوهنتون‌های دولتی مرکز و ولایات حضور داشتند.

    در آغاز محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» پیرامون موضوع صحبت نموده، از وزارت محترم تحصیلات عالی و استادانی که در راستای رفع این معضل سعی و تلاش نموده‌اند، اظهار سپاس و امتنان نمود. ایشان همچنان در مورد تلاش‌های استادان این پوهنتون در جهت معیاری‌شدن تحقیقات پرداخته، افزودند: «امروز جای افتخار است که اساتید جوان و علم‌آفرین پوهنتون علوم طبی کابل به‌طرف معیاری‌شدن می‌روند و تحقیقات فوق‌العاده را در سطح ملی و بین‌المللی انجام می‌دهند.»

     سپس محترم جلالت‌مآب پوهنمل دوکتور نجیب‌الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان محفل، پیرامون مسوولیت‌پذیری هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی در قبال مردم صحبت نموده ابراز داشتند: «ما منحیث یک انسان، یک شهروند افغان و مسوول در مقابل مردم خود، مسوولیت داریم تا وظایف خویش را رسالت‌مندانه و مسوولانه انجام دهیم و زمینه‌های کاری و فرصت‌های خوبی را برای مردم و به‌خصوص نسل جوان فراهم ساخته و به‌خاطر ترقی و اعتلای کشور کوشش نماییم.» وزیر محترم تحصیلات عالی همچنان پیرامون تحقیقات در پوهنتون‌ها صحبت نموده گفتند: «تحقیقات در پوهنتون‌ها به‌طرف تحقیق‌محوری باید سوق داده شود و تاکید ما روی ایجاد مراکز تحقیق معیاری و نهادینه‌ساختن روش‌های معیاری تحقیق در مراکز تحصیلی کشور است.  همچنان در این محفل، محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک، محترم پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات علمی، پیرامون موضوع متذکره و دست‌آوردهای وزارت تحصیلات عالی صحبت‌های همه‌جانبه نمودند.

    متعاقباً به نمایندگی از استادان جوان پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا»، محترم پوهنمل دوکتور آرش نعمت در باره چگونگی رفع معضل استادان پوهیالی دارای مدرک MD و DMD صحبت نموده و از هیات رهبری وزارت و به‌خصوص وزیر تحصیلات عالی و رییس پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» اظهار سپاس و قدردانی نمود.  در اخیر، تقدیرنامه‌های که از طرف استادان جوان تهیه گردیده بود، برای جلالت‌مآب وزیر تحصیلات عالی و هیات همراه شان، محترم رییس پوهنتون، محترم معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا» و سایر کسانی‌که در جهت رفع این معضل سعی و تلاش نموده بودند، اهدا گردید.