تاریخ Title Type مکان
25 حمل, 1396 پروگرام آموزش انگلیسی برای کارمندان پوهنتون طبی علوم کابل Training پوهنتون علوم طبی کابل
19 حمل, 1396 آموزش CMS برای کارمندان وب سایت وزارت تحصیلات عالی و چهار دانشگاههای دولتی مستقر در کابل Training وزارت تحصیلات عالی
21 حمل, 1396 آموزش پروگرام های کمپیوتر برای شاگردان دانشگاه علوم طبی کابل Training پوهنتون علوم طبی کابل
25 جدی, 1395 Caecus Quae Community show Abluo aliquam inhibeo luptatum
16 جدی, 1394 Aptent Ibidem Usitas Community show Accumsan augue ludus.