بیوگرافی مختصر مرحوم پوهنمل دوکتور میر امان الدین حکیم استاد دیپارتمنت چشم پوهنتون علوم طبی کابل

07 Jan, 2018

انالله و انا الیه راجعون

مرحـوم پـوهنمل دوکتور میر امان الدین حکیم  فرزند میر احمد علی در سال 1342 هـ ش در ولسوالی میر بچه کوت ولایت کابل در یک خانواده روشن فکر دیده به جهان گشودند در سال 1360 از لیسه نادریه کابل به درجه اعلی فارغ و در سال 1361 با استفاده از بورس تحصیلی در رشته طب عازم اتحاد شوری وقت گردیده، و در سال 1368 به سویه ماستراز پوهنحی طب فراغت حاصل نمودند.

در اخیر سال 1368 بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان پذیرش کادر به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت اناتومی پذیرفته شدند، و الی سال 1385 در دیپارتمنت متذکره انجام وظیفه نموده و ضمناً به حیث آمر دیپارتمنت اناتومی ایفای وظیفه نموده است متعاقباً در سال 1386 نظر به علاقه مندی به دیپارتمنت چشم تبدیل گردیدند.

از سال 1373 الی 1375 به حیث معاون پوهنحی طب معالجوی ایفای وظیفه نموده است و از سال 1380 الی سال 1383 به اساس حکم مقامات عالی دولت به حیث رئیس شفاخانه انتانی مربوطه وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمودند.

مرحوم در جریان خدمت با استفاده از بورس کوتاه مدت عازم کشور های جاپان، هند و پاکستان گردیده اند. و در عرضه خدمات صحی چشم به مریضان نیازمند، تربیه و ترنینگ محصلین و دوکتوران جوان خدمات شایان نموده اند.

از استاد مرحوم چندین اثر علمی و تحقیقی بجا مانده است که محصلان طب و دوکتوران جوان از آن استفاده مینمایند.

نسبت مریضی که عاید حالش شان گردیده بود به روز یکشنبه  مورخ 17/جدی/1396 داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوستند .

پوهنتون علوم طبی کابل و  وزارت تحصیلات عالی مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی در عرصه طبابت پنداشته برایشان جنت فردوس به فامیل و بازمانده گان شان صبر جمیـل استـدعـا می نماید.