اطلاعیه امتحان شمولیت در کادری علمی

13 میزان, 1396

اطلاعیه

به اطلاع تمام کاندیدان محترم کادری علمی دیپارتمنت های مختلفه پوهنتون علوم طبی کابل رسانیده میشود که امتحان شمولیت در کادری علمی الی اطلاعیه بعدی به تعویق افتاد است.

کاندیدان محترم مطلع باشند.

معاونیت علمی

پوهنتون علوم طبی کابل