معرفی رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل

18 Dec, 2018

محترم پوهندوی دوکتور محمد اکبر سدید استاد دیپارتمنت یورولوژی شفاخانه تدریسی علی آباد امروز مورخ 24/9/1397 طی مراسمی توسط محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، هیأت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل و پرسونل شفاخانه تدریسی علی آباد بحیث رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد معر

تدویر میز گرد راهکار های عملی وتطبیق پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت زنان در پوهنتون علوم طبی کابل

10 Dec, 2018

محفل با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز بعداً محترمه مسعوده کروخی نماینده پارلمان و معاون کمیسیون زنان حقوق بشر و جامعه مدنی پیرامون موضوع صحبت مفصل نموده گفتند، منحیث یک فرد جامعه و به نمایندگی از زنان و نماینده پارلمان در رابطه به موضوع با مسئولین امورجامعه مدنی در پارلمان و ملاقات با رئیس

ملاقات رئیس پوهنتون علوم طبی با هیأت شورای طبی افغانستان

10 Dec, 2018

دیدار با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و هیآت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل با محترم Dr.

تسلیم دهی مرکز کاریابی به پوهنتون علوم طبی کابل

10 Dec, 2018

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز، بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در رابطه به برنامه USWDP و اهمیت مرکز کاریابی صحبت نموده گفتند، جای بسیار خوشی است که مرکز کاریابی به پوهنتون علوم طبی کابل تسلیم داده میشود، ایشان گفتند،  دفترم

Pages