نمایشگاه کتاب به‌مناسبت هفته کتاب‌خوانی و معرفی کمیته‌های محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

16 May, 2019

این نمایشگاه که به تاریخ 24 ثور سال جاری از طرف دفتر Students Government Association(SGA) با هماهنگی آمریت انسجام امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا تدویر گردیده بود، در آن محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون، احمد ضیا

بازدید معاون امور محصلان از صنف‌های لکچر پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

08 May, 2019

محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا که آمر امور محصلان و اعضای رهبری (SGA) وی را همراهی می‌کردند، از صنف‌های لکچر پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بازدید به‌عمل آوردند.

مراسم افتتاح برنامه آموزشی طبی از طریق آموزش الکترونیکی (E- Learning) در پوهنتون علوم طبی کابل «ابوعلی ابن‌سینا»

24 Apr, 2019

روز دوشنبه مورخ 2/2/1398 مراسم افتتاحیه برنامه آموزشی طبی از طریق آموزش الکترونیکی با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا»، محترم پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امور محصلان، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پیشین

نخستین جلسه Students Government Association (SGA) پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» تدویر گردید

22 Apr, 2019

این جلسه که به تاریخ 29 حمل سال جاری در دفتر آمریت انسجام خدمات محصلان این پوهنتون تدویر گردیده بود، در این جلسه سید فصیح‌الله سادات رییس و اعضای آن حضور داشته، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ثبت، تهیه اساسنامه کلپ‌ها، چگونگی فعالیت (SGA) به‌‌صورت موثر و در مورد طریق

Pages