محفل دفاع پروژه نهایی دور اول محصلین کمیونتی کالج تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی(BMET) پوهنتون علوم طبی کابل

14 اسد, 1397

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و بعداً محترم پوهنمل پشتنه بنائی آمر کمیونتی کالج مهمانان را خیر مقدم گفتند، در جریان صحبت های شان در مورد برنامه ک

تدویر چهارمین ورکشاپ آموزش میتودولوژی تحقیق در پوهنتون علوم طبی کابل

13 اسد, 1397

ورکشاپ متذکره با اشتراک جلالتماب پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوه

ارائیه لکچر Head Trauma

13 اسد, 1397

روز شنبه مورخ 13 اسد 1397 در اتاق 6 لکچر پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دو

محفل تسلیم دهی وسایل طبی و مصرفی مساعدت پروژه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) به پوهنتون علوم طبی کابل

09 اسد, 1397

محفل با حضور جلالتماب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل،

Pages