همایش اساتید پوهنتون و ارایه گزارش رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در جمع اساتید

08 دلو, 1396

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل گزارش و کارکرد های این نهاد را در حالیکه تعداد زیادی از اساتید حضور داشتند ارایه نمودند.

گزارش سفر هیئت پوهنتون علوم طبی کابل به فرانسه

01 دلو, 1396

 هیئت پوهنتون علوم طبی کابل شامل پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، پوهاند دکتور محمود گل کوهدامنی سرپرست ریاست انستیتوت قلبی پوهنتون علوم طبی

​معرفی نرم افزار Task Manager از طرف USWDP در پوهنتون علوم طبی کابل

01 دلو, 1396

معرفی نرم افزار Task Manager با اشتراک پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی، معاون امور محصلان، معاون اداری، معاون موسسات صحی، روئسای پوهنحی ها، روئ

گرامی داشت از شهادت فرشته قمری

17 جدی, 1396

به یاد بود از شهادت فارغ التحصیل گرانمایه شهیده فرشته قمری امروز سه شنبه مورخ 12/10/1396 ختم قرآن عظیم الشان از طرف پوهنحی نرسنگ وقابلگی با اشتراک محترمه پوهیالی زی

Pages