استادان کدری:

 1. پوهندوی دکتور احمد شایق" ندیمی": رییس انستیتوت امراض قلبی.
 2. پوهنمل دکتور عبدالواحد "صدیقی": سرطبیب انستیتوت امراض قلبی.

دیپارتمنت ها:

دیپارتمنت جراحی قلبی:

 1. پوهندوی دکتور احمد شایق ندیمی
 2. دکتور منوچهر تیموریان

 

دیپارتمنت احیای مجدد قلبی

 1. دکتور حامد وردگ
 2. دکتور لیدا صافی

 

دیپارتمنت Invasive Cardiology:

 1. دکتور شیراحمد
 2. دکتور نجیب الله جلالزی

دیپارتمنت Non invasive Cardiology:

 1. دکتور محمد نقیب رحیمی
 2. دکتور وحید احمد هارون
 3. دکتور عبدالودود زوبین
 4. دکتور فریدون فرید

 

دیپارتمنت داخله قلبی اطفال:

 1. دکتور انجیلا لقمانی
 2. دکتور امین الله عرب
 3. دکتور محمد زبیر هاشمی

 

دیپارتمنت رادیولوژی:

 1. دکتور نیک محمد واحدی

دیپارتمنت انستیزی:

 1. دکتور نظر محمد
 2. دکتور محمد آقا

 

داکتران معالج دربخش داخله قلبی کاهل:

 1. دکتور حبیب الدین فقیریار
 2. دکتور احمد عقیل مصمم
 3. دکتور زرمینه بابری

 

متخصصین جراحی قلبی: 2

متخصصین داخله قلبی کاهل: 9

متخصصین داخله قلبی اطفال: 3

متخصص رادیولوژی: 1

دوکتوران معالج: 5