قوس 27, 1396

به تعقیب عملیات های جراحی قلبی انستیتوت امراض قلبی این

قوس 19, 1396

محفل با تلاوت آیات متبرک کلام الله مجید آغاز سپس محترم

ویدیوها

نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان