دلو 8, 1396

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل گزارش و کارکرد های این نهاد را

دلو 1, 1396

 هیئت پوهنتون علوم طبی کابل شامل پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رئی

دلو 1, 1396

معرفی نرم افزار Task Manager با اشتراک پوهاند دوکتور ش

ویدیوها

نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان