پوهنحی ها

 1. پوهنحی طب

تاریخچه پوهنځی طب

پوهنځی طب در سال 1311 خورشیدی مطابق با 1932 میلادی در کابل تأسیس گردیده که طی سالیان متمادی فراز و نشیب های مختلف را سپری نمود است. در ابتدا پوهنځی طب توسط دکتوران ترکی اداره و تدریس میشد که در رأس آن پروفیسور رفقی بیگ قرار داشت. بعداً با ارتقای کادرهای داخلی در مقاطع مختلف زمانی امور اداری و تدریس بصورت مشترک با همکاری علمی دکتوران ترکی، فرانسوی، روسی و امریکایی رهبری میشد.

پوهنځی طب در سال 1358 بنام پوهنځی طب معالجوی مسمی و بخشی از انستیتیوت طبی ابن سینا گردید. این پوهنځی از سال 2006 تا حال در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل فعالیت دارد. شایان ذکر است که انکشافات فوق شده در کمتر موارد با توسعه موازی زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات همراه بوده است. نصاب تحصلی پوهنځی طب در طول سالیان متمادی نظربه نیاز جامعه بصورت دوامدار بازنگری و مطابق به معیارات تهیه گردیده است. در حال حاضر در پوهنځی طب نصاب تحصیلی استاندرد تطبیق میگردد که در مجموع ۲۹۷ کریدت دارد که ۵۸٪ آن دروس عملی و ۴۲٪ دروس تیوری می‌باشد. نصاب تحصیلی یاد شده شامل یازده سمستر دروس تیوری و عملی، یکسال دوره ستاژ و دفاع مونوگراف ( گزارش تحقیقی) می‌باشد. در حال حاضر پوهنځی طب دارای 1238 تن محصل در 7 سال تحصیلی است که 712 تن آن را طبقه ذکور و 526 تن آن را طبقه اناث تشکیل می‌دهد. کادر تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل مسئولیت تدریس محصلین پوهنځی طب را در پهلوی چهار پوهنځی دیگر به عهده دارند. قابل تذکر است  فعالیت های علمی این پوهنځی توسط شورای علمی و کمیته های مختلف که در رأس آن رئیس پوهنځی  قرار دارد رهبری می‌شود.

فارغ التحصیلان پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در بهترین پوهنتون ها و شفاخانه های افغانستان مصروف به خدمت ملت شریف خود قرار دارند، ‌همچنان فارغان این مرکز علمی در داخل و خارج از کشور به برنامه های تخصصی راه یافته اند، این پوهنځی در هر گونه شرایط برای نسل جوان زمینه تحصیل را آماده کرده است.

دیدگاه (Vision)

پوهنځی طب در پنج سال آینده یکی از بهترین پوهنځی های پوهنتون علوم طبی کابل و افغانستان به شمار خواهد رفت این مرکز علمی توسط کادر های باتجربه و متخصص فارغان (دوکتوران) را که در عرصه تحقیقات علمی، تیوری های طبابت، نوآوری و خلاقیت که با اندوخته های علمی و مسلکی آراسته بوده را به جامعه تقدیم می‌نماید.

رسالت( Mission)

 • ارتقای توانمندی اعضای کادر علمی در زمینه های آموزشی، تحقیقی و کلینیکی بمنظور بهبود ارایه خدمات تدریسی، عملی و صحی در کشور.
 • انکشاف پوهنځی طب در امورات تحقیقی برای تولید علم، و سهمگیری در عرصه طبابت.
 • توسعه ارتباطات با مراکز آموزشی، تحقیقاتی و انجمن های مسلکی داخل و خارج کشور در بخش طب.
 • تقویت خدمات آموزشی و انکشاف سیستم تدریس و استفاده از تکنالوژی دیجیتالی در آموزش به منظور ارتقای کیفیت علمی محصلین طب.
 • توسعه اطلاع رسانی علمی در سطح مراکز آموزشی، خدماتی و عموم جامعه.
 • تقویت سیستم نظارت و کنترول در ابعاد آموزشی، تحقیقی و کلینیکی در سطح پوهنځی طب.
 • امضاٰ‌ تفاهمنامه ها با پوهنتون های کشور و منطقه.

اهداف (Goals)

در مطابقت با دیدگاه و ماموریت های ذکر شده پوهنځی طب اهداف ذیل را دنبال می‌نماید:

 • جذب محصل با ظرفیت که توانایی پیشبرد تحصیلات طبی را داشته باشد.
 • استخدام استادان معیاری و باتجربه جهت تدریس و ارائه مشوره های تحصیلی.
 • در پنج سال آینده  حد اقل ۵۰٪ دروس به زبان انگلیسی تدریس شود.
 • جهت ارتقای ظرفیت محصلین در بخش تحقیق کورس های روش تحقیق دایر میگردد.
 • به روز سازی نصاب تحصیلی و مفردات درسی معیاری در مطابقت به نیازمندی های کشور و در بعد وسیع منطقه و جهان.
 • فراهم سازی شرایط و امکانات مناسب تحصیلی که جوابگوی تحصیل معیاری در رشته طب باشد.
 • دیجیتل سازی دروس  نظری و ارایه خدمات برای محصلین.

ارزش ها (Values)

 • نوآوری و خلاقیت
 • احترام و صداقت
 • تعلیمات براساس علم و تجربه
 • برنامه های تحقیقات طبی و صحی مداوم
 • ارائه خدمات آموزشی دور از هرگونه تبعیض
 • کیفیت بلند تعلیمات طبی و صحی
 • مراعات کردن اخلاق طبابت
 • برابری و مساوات در سیستم تعلیمی
 • مدیریت و ادراه مؤثر و پاسخگو
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت و کار گروهی

 

فارغان پوهنحی طب معالجوی باید توانایی‌های آتی را داشته باشند:

 • توانایی تطابق با پیشرفت‌های جدید در علم و فنون طبی؛
 • به‌روزنمودن دانش طبی‌شان مطابق با نیازمندی‌های اجتماعی؛
 • برقراری ارتباط موثر با مریض و تعهد به مراقبت دل‌سورانه و اخلاقی به مریض؛
 • انتقال داشته‌های دانش طبی به محصلان، همکاران و اجتماع؛
 • استفاده از شیوه‌ی منظم همکاری در شریک‌سازی مسایل مغلق طبی و جامعه با هم‌مسلکان یا مسوولان.

رییس فعلی این پوهنحی پوهنوال دوکتور هدایت الله حیات استاد داخله قلبی و تنفسی میباشد. هدایت الله حیات فرزند روح الله در سال 1356 در قریه سیدان فولادی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار در یک فامیل متدین و روشنفکر دیده به دنیا گشود. دوره ابتدایه و ثانوی مکتب را در کابل به اتمام رسانید، بعد از سپری‌نمودن موفقانه امتحان کانکور در پوهنځی طب معالجوی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا راه یافت  و با کسب نمرات کادری به درجه عالی فارغ گردید.

پوهنوال دوکتور هدایت الله حیات از سال 1381 بدین‌سو منحیث عضو کادر علمی دیپارتمنت داخله قلبی و تنفسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و داکتر داخله قلبی و تنفسی در شفاخانه تدریسی علی آباد مصروف خدمت بوده، ضمن پیشبرد امور کادری، برنامه سه ساله تخصصی داخله را در سرویس داخله شفاخانه تدریسی علی آباد به اتمام رسانیده است. وی از مدت یک‌سال و چهار ماه بدین‌سو منحیث رییس پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ایفای وظیفه می‌نماید.

وی با استفاده از فیلوشیب‌ها و بورس‌های کوتاه مدت جهت فراگیری علم به کشورهای مختلف؛ چون جاپان، چین و امریکا سفر نموده است. هم‌چنان به پاس خدمات ارزنده و مؤثر از طرف ادارات مختلف اکادمیک مورد تقدیر قرار گرفته است که چندین قطعه سپاس‌نامه، تحسین‌‎نامه و تقدیرنامه برای ایشان اعطا گردیده است.

 

چارت تشکیلاتی پوهنحی طب
پلان استراتیژیکی پوهنحی طب

 

Email Address : medicine@kums.edu.af

 1. پوهنحی ستوماتولوژی

پوهنحی ستوماتولوژی بست رتبه دوم و کادری بوده که در سال 1357 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در پوهنحی ستوماتولوژی شش سال(پاراکلینیک 3 سال، کلینیک 2 سال و ستاژ یک سال) بوده و یک محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه DMD فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 29 دوره فارغ داده است.

دیدگاه پوهنحی ستوماتولوژی

دیدگاه عمده و اساسی مطرح‌شدن این پوهنحی منحیث یک پوهنحی مطرح طب دندان در مطابقت با معیارهای بین‌المللی با داشتن یک برنامه استندرد علمی و مسلکی جهت آموزش هر چه بیشتر فرزندان این سرزمین در راستای طب دندان در افغانستان می‌باشند.

مسوولیت‌ها و وظایف 

وظیفه عمده‌ی این پوهنحی دسترسی به علوم و مهارت‌های مسلکی طب دندان از طریق تدریس موثر، تحقیق و عرضه خدمات استندرد طبی در بخش ستوماتولوژی می‌باشد؛

 • انکشاف مهارت‌ها و سطح دانش کلینیکی، تحقیقی و تخصصی؛
 • فراهم‌نمودن خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی؛
 • انکشاف سطح دانش در زمینه‌ی Oral health Science
 • مساعدساختن محیط آموزشی و تدریس موثر؛
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون؛
 • ارتقای کمی و کیفی خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی با رعایت معیارهای ملی و بین‌المللی.

اهداف

 • آموزش محصلان به سطح DMD
 • ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی
 • انجام تحقیقات علمی و برگزارشی کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها
 • معیاری‌ساختن روش‌های تدریس
 • تجدید و انکشاف مداوم کریکولم پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی در راستای طب دندان
 • تنظیم لکچرها و کار عملی برای محصلان و ستاژرها
 • تجهیز لابراتوارها و دیپارتمنت‌ها
 • ارتقای کلینیک کادری ستوماتولوژی به‌ شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی(نوسازی شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی)
 • ارتباط‌دادن پوهنحی ستوماتولوژی با پوهنحی‌های ملی در سطح کشور و بین‌المللی
 • داشتن بودجه مستقل.

 

  رییس فعلی پوهنحی ستوماتولوژی پوهنیار دوکتور تمنا برکتی بوده که در سال 1400 براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا، به عنوان رییس پوهنحی تعیین گردیده است. 

Email Address : stomatology@kums.edu.af

 1. پوهنحی صحت عامه

پوهنحی صحت عامه که پیش از این به‌نام پوهنحی طب اطفال یاد می‌شد، در سال 1389 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده ‌است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهارسال(پاراکلینیک یک سال، کلینیک دو سال و ستاژ یک سال) بوده و محصل با ختم موفقانه‌ی این مدت، به سویه

(BSPH) Bachelor Of Science In Public Health فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون پنج دوره فارغ داده است.

اهداف 

مردم صحت‌مند در افغانستان ومنطقه

رسالت

پوهنحی صحت عامه سعی می‌دارد تا همه امکانات و منابع خویش را در جهت رسیدن به دیدگای ذیل به کار ببرد:

 • تربیه کادر ماهر و کاردان در عرصه صحت
 • راه‌اندازی تحقیقات غرض فراهم‌آوری شواهد به‌خاطر تصمیم‌گیری عملی و انکشاف پالیسی‌های موثر
 • ارتقای صحت جامعه

ارزش‌ها

 • تحصیلات عالی با کیفیت: پوهنحی صحت عامه مصمم است تا زمینه‌ی تحصیلات با کیفیت و معیاری را که سازگار با نیازمندی‌های کنونی جامعه ما و در تطابق با معیارات جهانی باشد فراهم نماید؛
 • تشریک مساعی: اعتقاد به کار و تصمیم جمعی، شنیدن نظریات دیگران و شریک‌ساختن آن‌ها در روند تصمیم‌گیری، راه‌انداری تحقیقات برای فراهم‌آوری شواهد لازم و تسهیل‌نمودن روند تصمیم‌گیری و پالیسی‌سازی در کشور؛
 • اخلاق و کرامت: پایبندی و رعایت اخلاق و حفظ کرامت مردم چه در ساحه تدریس و چه در روند راه‌انداری و تحقیقات از اصول اساسی کار این نهاد می‌باشد؛
 • برابری: اعتقاد کامل به اصل برابری و انصاف در نحوه‌ی برخورد کار و فراهم‌آوری زمینه‌های آموزش و تسهیلات برای همه بدون درنظرداشت جنسیت، زبان، قوم، مذهب و غیره؛
 • اداره سالم/ موثریت و کارآیی: ایجاد اداره‌ی سالم و الگو برای دیگران و هم تدوین برنامه‌های لازم غرض ترویج ایجاد یک اداره سالم/ موثر و کارفهم. هم‌چنان سعی در تامین خدمات معیاری به‌صورت واقع‌بینانه/ امانتداری و دقت مسلکی؛
 • ابتکار و نوآوری: تلاش در جهت پرورش استعدادها به شیوه‌ی شاگردمحوری تا باشد روحیه‌ی ابتکار و نوآوری هرچه بیشتر در بین نسل جوان بروز نماید؛
 • حساب‌دهی: حساب‌دهی یک اصل قبول شده بوده که پوهنحی صحت عامه در همه عرصه‌های کاری‌اش به مراجع مربوط حساب‌ده بوده و سعی می‌دارد تا در روند آموزش نیز حساب‌دهی را شامل نموده  و آن را ترویج بدارد.

رییس فعلی پوهنحی صحت عامه پوهنیار دوکتور محمد اسماعیل فاروق است که در سال 1400 بر اساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به حیث رییس این پوهنحی تعیین گردیده است. 

Email Address : publichealth@kums.edu.af

 1. پوهنحی علوم متمم صحی

پوهنحی علوم متمم صحی در سال 1391 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهار سال(پاراکلینیک مدت یک سال، کلینیک  دوسال و ستاژ یک سال) بوده و محصل با سپری‌نمودن موفقانه این مدت، به سویه لیسانس(تکنالوجست عالی طبی) فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 3 دوره فارغ داده است.

دیدگاه

دیدگاه پوهنحی علوم متمم صحی این است که دارای منابع کافی علمی، تربیوی و فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی باشد و کادرهای باتجربه، عالم، مـاهر، مسوول و مسلکی به سویه‌های ماستر و دوکتورا، در رشته‌های تکنالوژی طبی و انستیزی متعهد با تمام ارزش‌ها و نیازمندی‌های جامعه کنونی را در خود داشته باشد تا در توانمندساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آن‌ها کمک نماید تا باشد فارغ‌التحصیلان آینده‌ی ما جواب‌گوی مقتضیات کنونی جامعه باشند.

اهداف

 • تربیه نسل جوان(محصلان پوهنحی علوم متمم صحی) مطابق به نیازمندی‌های جامعه و معیارهای ملی و بین‌المللی؛
 • برنامه آموزشی تکنالوژی و انستیزی علاوه بر این‌که فلسفه آموزشی را تامین می‌کند، مطابق کریکولم تعیین‌شده از طرف پوهنتون به محصل در موضوعات اختصاصی تکنالوژی طبی و انستیزی آموزش داده می‌شود و در پایان محصل می‌تواند توانایی‌های که شایسته کار عملی است را به‌دست آورد. وقتی که محصل فارغ‌التحصیل می‌شود در اجتماع کمبود تکنالوجست و انستیزیست جبران شده و می‌توانند فعالیت‌های همکارانه در جهت بهبود صحت شخص فامیل و اجتماع داشته باشد؛
 • دانش عالی به منظور امکانات عرضه خدمات مساویانه برای همه افراد؛
 • این افراد باید بدانند تا در سیستم صحی به‌منظور تداوی وقایه چگونه فعالیت نمایند؛
 • به‌منظور ارجاع منابع انسانی در راستای صحت اجتماعی، هر تکنیشن باید برای کمک به جوامع، فرد متخصص باشد؛
 • هر تکنیشن، دکتوران را در جهت تشخیص قطعی و اصول تداوی کمک نماید؛
 • بالاخره برای تداوی موثر و عاری از اشتباه مریضان نیاز است تا تکنیشن‌های عالی و متخصص داشته باشیم.

رسالت

انتقال دانش رشته اختصاصی برای محصلان پوهنحی علوم متمم صحی مطابق با معیارهای علمی و کسب دانش متوازن که باعث رشد علمی و مسلکی محصلان می‌گردد تا باشد که نسل آینده‌ی ما دارای قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم گردند و با تقویت حس مسوولیت‌پذیری، وطن‌دوســتی، صداقت و معلومات کافی از آخرین اکتشافات و دستاوردهای فکری سالم جوامع بشری با رعایت تمام موازین حقـوقی بشر و اجتناب از هرنوع تبعیض تربیت شوند.

 

ارزش‌ها

 • آزادی اکادمیک؛
 • تعهد به رعایت تقوا، صداقت و شفافیت درکار؛
 • تعهد به اجرای به موقع کار درتیم؛
 • احترام به نظریات دیگران و نظریات متفاوت؛
 • حاکمیت در وظیفه و رهبری مشترک؛
 • رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، نژادی، مذهبی، فکری و حتا جندر؛
 • احساس مسوولیت‌پذیری.

هم‌چنان پوهنحی علوم متمم صحی به ارزش‌های معنوی ذیل در راه تربیه نسل جوان عقیده دارد:

 • مسلکی و با کفایت
 • شایسته و با دانش
 • وطن‌دوست
 • متعهد و صادق
 • شناخت حقوق مرد و زن
 • حفاظت محیط زیست
 • احساس همکاری
 • استفاده نیک از امکانات دست داشته
 • معتقد به اهمیت تدریس
 • محبت و حسن نیت
 • برخورد و شخصیت عالی
 • با نظم و دسپلین
 • اعتماد به نفس
 •  مبتکر و کنجکاو
 •  وقت شناس

 

دیپارتمنت‌های فارغ‌ده

شماره

نام دیپارتمنت

1

دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی

2

دیپارتمنت انستیزی

 

  1. دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی که مدت آن چهارسال بوده، محصل بعد از سپری نمودن این دوره، به سویه لیسانس فارغ می‌شود و در بخش‌های طبی در لابراتوارها در بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی مصروف کار می‌شود.
  2. دیپارتمنت انستیزی عالی نیز مدت چهار سال را در بر گرفته و یک محصل پس از اتمام این دوره، به سویه لیسانس فارغ گردیده و منحیث انستیزی‌لوگ در نهادهای صحی ایفای وظیفه می‌نماید.

رییس فعلی پوهنحی علوم متمم صحی پوهنمل دوکتور کریم‌الله شهپر استاد دیپارتمنت توبرکلوز است که در سال 1397 براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به حیث رییس این پوهنحی انتخاب گردیده‌است. شهپر تا مقطع ماستری تحصیل کرده ‌است.

برای دانلود خلاصه مقاله ها به لینگ ذیل کلیک نمایید

Abstract of Afghanistan Knowledge, attitude and preventive practice
Blockchain Technology

Study of unstimulated salivary flow rate

Presentation1
کنفرانس غفاری 2

Email Address : alliedhealth@kums.edu.af

 1. پوهنحی نرسنگ 

پوهنحی نرسنگ و قابلگی در سال 1385 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده‌است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهار سال(پاراکلینیک یک سال و کلینیک 3 سال) بوده که محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه لیسانس فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاهنوز 9 دوره فارغ داده‌است.

رسالت پوهنحی نرسنگ

 • ارتقای توانمندی اعضای کادر علمی در زمینه‌های آموزشی، تحقیقی و کلینیکی به‌منظور بهبود کارآیی و اثربخشی اعضای کادر علمی؛
 • ارتقای نقش پوهنحی در امور آموزشی و تحقیقی برای ارایه استراتیژی‌های ملی در نرسنگ و قابلگی؛
 • توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور؛
 • تقویت خدمات آموزشی و تحقیقی به منظور ارتقای کیفیت علمی فارغ‌التحصیلان؛
 • رشد و انکشاف تحصیلات تکمیلی پوهنحی؛
 • توسعه اطلاع‌رسانی علمی و ارتباط با مراکز تحقیقی داخل و خارج کشور؛
 • ایجاد مرکز تحقیقات نرسنگ و قابلگی به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش در رشته‌های نرسنگ و قابلگی؛
 • توسعه فضای فیزیکی پوهنحی برای فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی؛
 • تقویت سیستم نظارت و کنترول در ابعاد آموزشی و تحقیقی و کلینیکی در سطح پوهنحی.

اهداف

برنامه‌ی آموزش نرسنگ در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، فارغان را در سطح اکادمیک آماده می‌کند. این برنامه‌ی آموزشی فارغان را قادر می‌سازد تا اجراکنندگان با مهارت نرسنگ باشند، برای آموزش مسلک نرسنگ آماده شوند، کیفیت بیشتری را کسب نمایند و به صورت فعال در افزایش و ارتقای صحت افراد، خانواده، جوامع و ملت بکوشند.

فارغان پوهنحی نرسنگ قادر خواهند بود تا؛

 • در مراقبت نرسنگ از یک چارچوب کامل بررسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در سیستم خدمات صحی و هم‌چنین در بخش شفاخانه استفاده کنند؛
 • از منابع مختلف اطلاعاتی برای تحلیل وضعیت موجود استفاده کنند تا مشکلات را مشخص نمایند و برنامه‌هایی برای حل آن پیشنهاد نمایند؛
 • تصامیم را براساس شواهد و ملاحظات اخلاقی گرفته و از آن دفاع نمایند؛
 • بین اعضای جامعه، افراد و خانواده‌ها و موضوعات و مسلک‌های صحی ارتباط برقرار نمایند؛
 • خدمات مراقبت‌های معالجوی و وقایوی برای امراض ساری، مشکلات فزیکی و روانی و ناتوانی برای مردم در تمام سنین اجرا نمایند؛
 • از دانش جدید برای ارایه خدمات در داخل ساحات خاص؛ مانند خدمات مادر و طفل، بخش مراقبت‌های ویژه، صحت‌عامه و قابلگی جامعه استفاده نمایند؛
 • با خانواده‌ها و سایر کارکنان خدمات صحی کار نموده و به آن‌ها آموزش دهند تا خدمات و مراقبت‌های صحی تامین گردد؛
 • از استراتیژی‌های اساسی نرسنگ جهت ارتقای خدمات صحی؛ مانند دوادادن، پانسمان و سایر مراقبت‌ها استفاده نمایند و خدمات طبی را در دیگر واحدهای سیستم صحی حمایت نمایند؛
 • از معلومات ثبت‌شده و تحلیل‌شده برای تحقیقات و تضمین کیفیت استفاده نموده و نظر بدهند؛
 • با سیستم مراقبت صحی همکاری و در ایجاد سیاست‌های آن  مشارکت نمایند.

      رییس فعلی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهندوی دوکتور سمیرا یفتلی می‌باشد که در سال 1398 از طرف ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به‌حیث رییس این پوهنحی تعیین گردیده‌است. یفتلی تا درجه ماستری تحصیل نموده‌است.

 

کتالوگ پوهنحی نرسنگ

Email Addressnursing@kums.edu.af

 

6.  پوهنځی قابلگی

پروگرام قابلگی در مقطع لیسانس در پوهنتون طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"در سال 2013  با پذیرش 28 محصل تحت چتر پوهنځی نرسنگ و قابلگی شروع شد.  مدت تحصیل در این پروگرام 4 سال (پارا کلینیک 1 سال و کلینیک 3 سال) بوده که محصل با ختم موفقانه این مدت به سویه لیسانس فارغ می گردد. این پروگرام تاکنون 4 دور فارغ داده است. در خزان سال 1397 طرح تشکیل پوهنځی قابلگی در شورای عالی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به تصویب رسید، و در تشکیل سال 1399 منظور گردید و (Midwifery School) در چارچوپ پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" عملآ تآسیس شد.

دیدگاه پوهنځی قابلگی
پوهنځی قابلگی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" قصد دارد تا از طریق آموزش، تحقیق و تربیت قابله های لیسانس معیاری به عنوان یکی از معتبرترین و ستندردترین مراکز آموزش قابلگی در سطح ملی و منطقوی شناخته شود.

 مأموریت پوهنځی قابلگی
پوهنځی قابلگی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" زمینه آموزش قابله های با دانش، مهارت و معیارهای لازم برای فراهم کردن خدمات با کیفیت برای مادران، نوزادان، خانواده و جامعه با همراهی ستندردهای ملی و بین المللی در یک روش سازماندهی شده، مستقل و پایدار را فراهم می نماید تا مرگ و میر مادر و طفل به طور بالقوه ای کاهش یابد.

استراتیژی ها و اهداف پوهنځی قابلگی

استراتیژی اول: توسعه ساختار و اداره پوهنځی قابلگی

هدف 1: انکشاف ساختار پوهنځی

هدف 2: انکشاف و ساماندهی اسناد و مواد اداری پوهنځی

استراتیژی دوم : انکشاف و تجدید نصاب تحصیلی مطابق با نیاز بومی(منطقویی) و معیارهای مسلکی

هدف 1: سازماندهی کمیته نصاب تحصیلی

هدف 2: هماهنگ سازی نصاب تحصیلی با شایستگی های  International Confederation of Midwives

هدف 3: نظارت از نصاب تحصیلی

هدف 4: ارزیابی ونیاز سنجی نصاب تحصیلی

هدف 5: تجدید و بازنگری منظم نصاب تحصیلی

استراتیژی سوم: ارتقا‌ء ظرفیت استادان

هدف 1 :ارتقا مهارت های تدریس استادان و مربیان

هدف 2: حفظ شایستگی ها ارتقای مهارت های عملی استادان

هدف 3 : آموزش مداوم جهت توانمند سازی و ارتقای ظرفیت استادان قابلگی

هدف 4: تقویت فعالیت های پژوهشی استادان قابلگی

هدف 5: فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی استادان

استراتیژی چهارم: انکشاف و تقویت آموزش و یاددهی

هدف 1: افزایش نسبت استاد به شاگرد مطابق معیارهای International Confederation of Midwives

هدف 2: معیاری سازی جلسات آموزش عملی

هدف 3 : معیاری سازی جلسات آموزش نظری

هدف 4: تقویت ارزشیابی کیفیت تدریس و یادگیری

استراتیژی پنجم: توسعه تجهیزات، تسهیلات و منابع اداری –آموزشی

هدف 1 : تخصیص فضا یا تأمین دسترسی به تسهیلات اداری – آموزشی مطابق نیاز برنامه

هدف 2: توسعه، توزیع و سرویس تجهیزات وامکانات آموزشی مطابق نیاز برنامه

استراتیژی ششم : توسعه خدمات محصلان و فارغان

هدف 1: افزایش رفاه و آسایش محصلان

هدف 2: افزایش ایمنی و حفظ صحت محصلان

هدف 3: افزایش دسترسی فارغان به فرصت های اشتغال و بهره گیری از ظرفیت های فارغان بهبود برنامه درسی

ریاست پوهنځی قابلگی

سرپرست فعلی پوهنځی قابلگی پوهنمل پروین "گلزاره" عضو کادر علمی این پوهنځی می باشد که در سال 1401 از طرف ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا به حیث رییس این پوهنځی تعیین گردیده است. او درجه ماستری قابلگی خویش را از پوهنتون علوم پزشکی تهران دریافت نموده و قبلا آمر دیپارتمنت قابلگی بوده است.

معلومات عمومی پوهنحی قابلگی
پلان استراتیژیک پوهنځی قابلگی
کتالوگ پوهنځی قابلگی
آگاهی و عملکرد مادران در مورد کلستروم
شیوع توبرکلوز نزد اطفال در شفاخانه تدریسی میوند در سال ۱۳۹۹
شیوع فکتورهای خطر وفیات سوءتغذی حاد شدید نزد اطفال کمتر از پنج سال
The effect of tranexamic acid on the quality of life and blood loss of women
Prevalence, related factors and maternal
Higher Education Institution Partnership to Strengthen the Health Care
Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its
Effect of Foeniculum vulgare Mill. (fennel) on menopausal symptoms in
Anti-hemorrhagic activity of Punica granatum L. flower (Persian

 

Email Address : midwifery@kums.edu.af