اعلان داوطلبی

IT_Director
tender

Publish Date

Closing Date

Location kabul

موضوع: نشر اعلان مواد اعاشوی (گوشت گوسفند) مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی، پروژه مواد اعاشوی (گوشت گوسفند) مورد ضرورت شفاخانه ها و کلینیک های تدریسی این پوهنتون اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشر اعلان الی 16 جدی 1398 از آمریت تهیه و تدارک این پوهنتون در اوقات رسمی به دست آورند، شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته ارایه نماید قابل ذکر است که افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

همچنان تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی ارایه گردد. جلسه آفرگشایی به روز و تاریخ تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا واقع سرک عمومی کارته سخی دایر می گردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۹:۸ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا درنظر دارد تا یک تعداد اجناس داغمه جات خویش را از طریق پروسه مزایده به تاریخ 25/12/1398 لیلام نماید.

اشخاصی که خواهان خریداری آن ها را داشته . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۴:۲۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی، پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت ریاست پوهنتون و شفاخانه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۵:۱۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه‌های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا . . .

Back to tenders